□ About Megaten Animes □

Series
Shin Megami Tensei: Devil Children Devichil
Shin Megami Tensei: Devil Children Light and Dark

OAVs
Digital Devil Monogatari Megami Tensei
Shin Megami Tensei Tôkyô Mokushiroku

-------------------------------------------------------------

About Megaten Mangas □

Persona - Tsumi to Batsu - Naotsugu Matsueda
Maken X Another - Kyuu Hayashida
Shin Megami Tensei if... - Kazuaki Yanagisawa
Shin Megami Tensei Khan - Kazuaki Yanagisawa

-> Back to TOP